18 kwietnia 2024
Prawo 21 stycznia 2021

Jak odrzucić spadek?

Śmierć bliskiej osoby nigdy nie jest łatwą sytuacją. Oprócz żałoby musimy zorganizować pogrzeb, stypę, a także załatwić wszelkie sprawy urzędowe, w tym te obejmujące spadek. Jeśli nie odrzucimy spadku w ciągu 6 miesięcy, automatycznie przyjmujemy go z dobrodziejstwem inwentarza, tj. zapisane zadłużenie nie może przekraczać wartości spadku. W sytuacji, gdy wiemy, że zadłużenie zmarłego jest na tyle duże, że po jego spłacenia nie zostanie nam zbyt wiele, warto rozważyć odrzucenie spadku. Dochodzenie się z wierzycieli może nam zabrać sporo czasu i nerwów i czasem jest to po prostu nieopłacalne.

Sposoby na odrzucenie spadku

W Polsce obowiązuje dwa sposoby odrzucenia spadku. Pierwszy to ten na drodze sądowej. Wówczas składamy oświadczenie przed sądem rejonowym o odrzucenie spadku. Wówczas po kilku tygodnia odbywa się posiedzenie sądu, na którym zostanie odebrane oświadczenie odrzucenia spadku. Istotne jest zachowanie kopii wniosku wraz z potwierdzeniem jego złożenia przez Biuro Podawcze sądu - będzie to nasze potwierdzenie, że wniosek został złożony w terminie. Właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego oświadczenie. Drugim sposobem jest wizyta u notariusza. Przed notariuszem trzeba okazać dowód osobisty oraz złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy. Jest to metoda choć szybsza, to nieznacznie droższa.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie spadku powinno zawierać dane spadkodawcy wraz z datą i miejscem jego śmierci, a także ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. W dalszej części musimy uwzględnić tytuł powołania spadku - czy jest to dziedziczenie ustawowe, czy testament. W oświadczeniu musi się także znaleźć informacja o wszystkich spadkobiercach, dane dotyczące wszelkich testamentów, ich treści i miejsca przechowywania. W przypadku odrzucenia spadku drogą sądową z posiedzenia spisuje się protokół.

Odrzucenie spadku - terminy i ceny

Na odrzucenie spadku mamy 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o swoim tytule powołania do spadku, zwykle czas ten jest liczony od śmierci spadkodawcy. Jeśli dowiedzieliśmy się o ewentualnym spadku później, konieczne będzie udowodnienie tego przed sądem. Na szczęście koszt odrzucenia spadku w Polsce nie jest wysoki. W przypadku drogi sądowej - opłata za złożenie oświadczenia wynosi 50 złotych, choć trzeba poczekać kilka tygodni na termin posiedzenia. W przypadku drogi notarialnej, która jest niewątpliwie szybsza, powinniśmy liczyć się z nieco wyższymi kosztami. Sama taksa notarialna to 50 zł (+VAT). Powinniśmy doliczyć również koszty kilku wypisów aktu notarialnego. Koszty te nadal są znacznie mniejsze niż ewentualne zadłużenie, które możemy dziedziczyć po zmarłym.