29 lutego 2024
Prawo 2 sierpnia 2021

Odszkodowanie powypadkowe. Jak wygląda prawo?

W Polsce poszkodowanemu przysługuje cały katalog roszczeń. Ma ona prawo nie tylko do klasycznego odszkodowania z OC sprawcy, ale również może domagać się zwrotów kosztów leczenie, zadośćuczynienia za poniesiony ból czy utratę dochodu, a nawet w przypadku kalectwa - rentę. Polskie praw dobrze zabezpiecza interes poszkodowanego, czasem jednak konieczna może okazać się pomoc adwokata. Jak działać na miejscu wypadku? Gdzie zgłosić szkodę?

Co zrobić po wypadku?

Najważniejszą kwestią po wypadku jest ustalenie pełnych danych sprawcy. Chodzi tutaj przede wszystkim o jego dane personalne, a także numer PESEL, numer polisy czy numer rejestracyjny pojazdu (a także jego markę). Jeśli stan zdrowia nam na to pozwala, powinniśmy bezpośrednio na miejscu również sfotografować powstałe szkody. W sytuacji utraconej przytomności lub gdy nasz stan zdrowia nie pozwala nam działać samodzielnie - ustaleń tych dokonuje policja. Jeśli sytuacja na to pozwala, pamiętajmy, aby wyegzekwować od sprawcy oświadczenie pisemne, w którym przyznaje się do winy. Jeśli odmawia lub zbiegnie z miejsca wypadku - czym prędzej powinniśmy wezwać policję. Wszystkie te działania mają ogromny wpływ na późniejszy proces odszkodowawczy.

Gdzie zgłosić szkodę?

Jak wcześniej zostało wspomniane - podstawowym odszkodowaniem jest to wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. W przypadku gdy nie posiadał on ważnego OC lub zbiegł z miejsca wypadku, powinniśmy dochodzić swoich roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli posiadamy wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - również stąd możemy liczyć na zastrzyk gotówki. W pierwszej kolejności jednak powinniśmy się domagać odszkodowania od sprawcy wypadku, gdyż to na nim ciąży cała wina za zdarzenie. Prawo do odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy mają wszyscy uczestnicy zdarzenia drogowego - piesi, rowerzyści, poszkodowany kierowca, a także pasażerowie, także Ci jadący w samochodzie ze sprawcą. Dotyczy to zarówno szkód zdrowotnych, jak i rzeczowych, np. zniszczonego roweru.

Odszkodowanie powypadkowe - czy warto prosić o pomoc adwokata?

W przypadku, gdy ubezpieczyciel sprawcy zaniża nam kwotę odszkodowania lub utrudnia nam jego wypłatę, możemy zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej specjalizującej się w walce o odszkodowania. Będzie to także dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy czujemy, że nasze roszczenia nie zostały zaspokojone kwotą odszkodowania i chcemy domagać się od sprawcy wypadku zadośćuczynienia lub renty. Do takich sytuacji dochodzi głównie w sytuacji ciężkiego lub trwałego uszkodzenia ciała. W zależności od polityki kancelarii możemy umówić się na stałą opłatę za prowadzenie sprawy lub na procent odszkodowania, które uda nam się wywalczyć w wyniku rozprawy sądowej lub mediacji. Zwłaszcza w przypadku walki o odszkodowanie z ubezpieczycielem pomoc prawnika może okazać się niezbędna. Współpracują oni zwykle z kancelariami prawnymi chroniącymi ich interesy i przeciętny Kowalski może nie mieć szans na samodzielne odwołanie.