18 kwietnia 2024
Prawo

Czy zawsze trzeba przyjąć spadek? Adwokat...

Niezależnie czy spadkodawca zapisał nam majątek w testamencie, czy przysługuje nam on na zasadach dziedziczenia ustawowego - mamy prawo do odrzucenia spadku. Procedurę tę stosuje...

Prawo

Odszkodowanie powypadkowe. Jak wygląda prawo?

W Polsce poszkodowanemu przysługuje cały katalog roszczeń. Ma ona prawo nie tylko do klasycznego odszkodowania z OC sprawcy, ale również może domagać się zwrotów kosztów...

Prawo

Wypadek i co dalej? Jak zawalczyć o...

Polskie drogi należą do jednych z najniebezpieczniejszych w Europie. Tylko w Bułgarii i Rumunii w wypadkach samochodowych ginie więcej osób w przeliczeniu na milion mieszkańców...

Prawo

Kapitał własny z zysku zatrzymanego

Sposobów na samofinansowanie firmy jest kilka. Dzięki samofinansowaniu nie zaciągamy kredytów, gdyż korzystamy ze środków własnych pozyskiwanych w trakcie funkcjonowania...

Prawo

Jak odrzucić spadek?

Śmierć bliskiej osoby nigdy nie jest łatwą sytuacją. Oprócz żałoby musimy zorganizować pogrzeb, stypę, a także załatwić wszelkie sprawy urzędowe, w tym te obejmujące spadek...

Prawo

Jakie umowy pomoże sporządzić adwokat?

Nawet między długo współpracującymi przedsiębiorstwami warto spisywać umowy, gdyż należy pamiętać, że sporządza się je na czas wojny, a nie pokoju. Taka umowa pozwoli...

Prawo

Co mówi prawo energetyczne o urządzeniach...

Ustawa regulująca prawo energetyczne została uchwalona w 1997 roku, choć na przestrzeni lat była nowelizowana wielokrotnie - ostatnia zmiana weszła w życie w połowie 2020 roku...

Prawo

Dokładniejsze kontrole za unijne pieniądze

Zdaniem kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych najwięcej naruszeń wykazują zamówienia nieprzekraczające progów unijnych. Mnóstwo nieścisłości i...

Prawo

Inteligentne specjalizacje

Fundusze z Unii Europejskiej zmieniły krajobraz Polski nie do poznania. Przez lata dofinansowań stworzyliśmy mnóstwo nowoczesnych budynków, infrastruktury, usprawniliśmy transport...