29 lutego 2024
Prawo 19 maja 2021

Wypadek i co dalej? Jak zawalczyć o odszkodowanie?

Polskie drogi należą do jednych z najniebezpieczniejszych w Europie. Tylko w Bułgarii i Rumunii w wypadkach samochodowych ginie więcej osób w przeliczeniu na milion mieszkańców. Szacuje się, że na polskich drogach każdego dnia ginie 11 osób, a ponad 100 zostaje ranne. O jakie świadczenia możemy ubiegać się w razie wypadku samochodowego, do którego doszło nie z naszej winy?

Szkoda na osobie - jakie świadczenia nam przysługują?

Na wstępie warto wspomnieć, że w razie wypadku mamy pełne prawo do żądania odszkodowania od sprawcy wypadku z jego polisy OC, nie tylko z naszej polisy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. W związku z wypadkiem możemy starać się wypłatę zadośćuczynienia, zwrotu wszelkich kosztów związanych z rehabilitacją czy odszkodowania za utracony dochód. Mamy także prawo walczyć o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Świadczenia w przypadku śmierci bliskiej osoby

Polskie prawo dobrze zabezpiecza interesy osób, które straciły bliskie osoby w wypadkach samochodowych. Mają one prawo do żądania zadośćuczynienia, renty alimentacyjnej, zwrotów kosztów pogrzebu, a nawet dodatkowego odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji materialnej. O wypłatę świadczeń możemy starać się przez 3 lata od dnia, w którym poznamy sprawcę wypadku. Po tym czasie roszczenie ulega przedawnieniu.

Uszkodzenie mienia a przysługujące świadczenia

W przypadku uszkodzenia mienia możemy domagać się pokrycia wszelkich kosztów naprawy zarówno w wariancie warsztatowym, jak i kosztorysowym. Jeśli decydujemy się na ten pierwszy wariant, wówczas to ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy w wybranym przez nas salonie. W przypadku wariantu kosztorysowego naprawiamy samochód na własną rękę po uzyskaniu odszkodowania. Ubezpieczyciel jest zobowiązany także do pokrycia kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego, holowania, jak i musi wziąć na siebie odpowiedzialność finansową za utratę wartości rynkowej pojazdu.

Jak uzyskać przysługujące odszkodowanie?

W pierwszej kolejności musimy pozyskać pełną dokumentację i przekazać ją wraz ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela. Ten ma od 30 do 90 dni na wypłatę odszkodowania, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Sama wysokość świadczenia niekoniecznie musi być ustalona przez decyzję zakładu ubezpieczeń. Strony mogą ją ustalić także w ramach ugody lub na podstawie orzeczenia sądu. Zazwyczaj jednak wiele osób decyduje się zaakceptować decyzję ubezpieczyciela. W tym przypadku należy jednak dobrze przekalkulować straty odniesione w wypadku i ich następstwa, gdyż przyjęcie takich pieniędzy może wiązać się ze zrzeczeniem wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem. Przede wszystkim pamiętajmy, aby spisać oświadczenie, w którym winowajca przyznaje się do spowodowania wypadku. Powinniśmy także czym prędzej wezwać policję - nawet jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku.