29 lutego 2024
Prowadzenie firmy 28 maja 2021

Pre-pack krok po kroku

Pre-pack jest stosunkowo nowym rozwiązaniem w polskim systemie prawnym - funkcjonuje zaledwie od 1 stycznia 2016 roku. Co to jest? To nic innego jak przygotowana likwidacja, umożliwiająca szybką sprzedaż majątku należącego do dłużnika, na rzecz inwestora. Co ważne, przy przygotowanej likwidacji nie ma potrzeby przygotowania przetargu, a cała sprzedaż majątku powinna być zamknięta w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu. Jak skutecznie przeprowadzić przygotowaną likwidację? Czy potrzebna będzie nam pomoc adwokata?

Czym jest pre-pack?

Przygotowana likwidacja w polskim systemie prawnym jest wzorowana na bliźniaczym, brytyjskim rozwiązaniu. W dużym skrócie procedura ta pozwala na ogłoszenie upadłości, z jednoczesnym wskazaniem kupca, który jest gotów zainwestować fundusze w zadłużone przedsiębiorstwo. Inwestor negocjuje z dłużnikiem przyjęcie firmy, gdy ta jeszcze prosperuje. Dzięki temu możemy zachować ciągłość pracy firmy, a podmiot inwestujący zyskuje przedsiębiorstwo wolne od wszelkich zadłużeń, gotowe do realizowania usług lub produkcji.

Zalety pre-packu?

Przygotowania likwidacja wiąże się z niższymi kosztami postępowania upadłościowego, a także z szybkim oddłużeniem przedsiębiorstwa. Całą procedurę można zamknąć w ciągu 4-8 miesięcy. Ważny jest także aspekt społeczny - dzięki szybkiemu przejęciu przedsiębiorstwa przez nowego inwestora, możemy utrzymać miejsca pracy. Inwestor dzięki temu zyskuje podmiot gospodarczy, gotowy do rozpoczęcia lub kontynuowania produkcji z dnia na dzień. Co ważne, zakupione przedsiębiorstwo jest całkowite wolne od zadłużeń.

Przebieg pre-packu

Przygotowując się do procedury pre-pack, dłużnik musi w pierwszej kolejności znaleźć inwestora zainteresowanego nabyciem przedsiębiorstwa. Następnie konieczne jest przeprowadzenie audytu oraz wycena wszystkich aktywów należących do przedsiębiorstwa. Gdy mamy już kupca, wycenę i audyt - możemy złożyć wniosek do sądu upadłościowego. Po uprawomocnieniu się jego decyzji sprzedaż przedsiębiorstwa powinna zostać dokonana w ciągu 30 dni. Z pomocy kancelarii adwokackiej możemy skorzystać już na etapie audytu. Dzięki temu unikniemy wszelkich możliwych błędów formalnych na drodze przygotowanej likwidacji. Pomoc prawna wpłynie zdecydowanie pozytywnie na cały proces sprzedaży przedsiębiorstwa.

Jak złożyć wniosek o pre-pack?

Przede wszystkim należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wnioski o pre-pack i upadłość nie muszą być złożone jednocześnie, muszą one jednak pochodzić od jednego wnioskodawcy. Sam wniosek o pre-pack nie podlega opłacie. Dłużnik jest jednak zobowiązany ponieść koszt wyceny majątku przez biegłego sądowego. Jeśli składamy oba wnioski jednocześnie, to musimy liczyć się opłatą stałą w wysokości 1000 złotych. Wniosek najlepiej przygotować w konsultacji z prawnikiem - unikniemy w ten sposób wszelkich błędów formalnych, jak i braków w dokumentacji.