29 lutego 2024
Finanse 13 stycznia 2021

Amortyzacja zakupu aplikacji internetowej

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób pranych jasno stanowią, że wszelkiego rodzaju nabycia praw autorskich do takich rzeczy, jak licencja na korzystanie z kodu źródłowego, portal internetowy czy nawet aplikacja internetowa to wartości niematerialne i prawne, które na normalnych zasadach należy ujmować w bilansie majątku firmy. W związku z tym podlegają one normalnej amortyzacji. Taka interpretacja przepisów została potwierdzona w odpowiedzi na interpretację indywidualną przez dyrektora katowickiej Izby skarbowej.

Wniosek o interpretację przepisów wyszedł od firmy świadczącej usługi pośrednictwa dla podmiotów, które zawierają umowy faktoringu i leasingu, a także udzielają pożyczek. Na rzecz tych podmiotów świadczą usługę polegającą na znajdowaniu dla nich klientów zainteresowanych wyżej wymienionymi usługami. Częścią świadczenia jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji z tego zakresu. Firma dla swojej działalności potrzebowała specjalnego serwisu internetowego połączonego z aplikacją internetową. Za pomocą tych narzędzi zainteresowane podmioty mogłyby publikować na stronach firmy swoje oferty pożyczkowe, a pożyczkobiorcy zgłaszaliby swoje konkretne oczekiwania pożyczek z wszystkimi istotnymi parametrami, czyli przede wszystkim oprocentowaniem, czasem i kwotą. Serwis pełniłby ponadto rolę mechanizmu gromadzącego i publikującego podstawowe statystyki odnośnie transakcji pożyczkowych. W celu wykonania narzędzi zawarto umowę firmą zewnętrzną, która w zamian za wynagrodzenie w kwocie 18.000 złotych miała zaraz po zakończeniu prac nad systemem przenieść wszystkie prawa autorskie i licencje na kody źródłowe na firmę zamawiającą. Firma uznała, że zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) aplikacja jest wartością niematerialna lub prawną, ponieważ momencie nabycia była zdatna do gospodarczego wykorzystania. Z tego też powodu nie może być ujęta po prostu w kosztach uzyskania przychodu. Ważny dla interpretacji podatkowej jest tutaj fakt, że nie mamy do czynienia tylko z usługą firmy zewnętrznej, ale z powstaniem realnego narzędzia wykorzystywanego w działalności gospodarczej do generowania przychodu i rozwijania działalności gospodarczej. Zamawiający nie tylko był odbiorcą usługi wykonania strony internetowej, ale także stawał się właścicielem aplikacji internetowej, za pomocą której można gromadzić dane i prowadzić wymianę informacji. Spełnione zostały ponadto warunki stosowania odpisów amortyzacyjnych mówiące o wartości zamówienia powyżej 3.500 złotych oraz wykorzystaniu uzyskanego dobra przez okres powyżej jednego roku.

Są to równocześnie przesłanki przeciwko uznaniu wydatku za rozliczany jednorazowo koszt uzyskania przychodu. Interpretacja podatkowa przedstawiona przez firmę nie spotkała się z żadnymi krytycznymi uwagami ze strony organu podatkowego i dyrektor katowickiej Izby skarbowej potwierdził ją w całości pozwalając tym samym na zaliczenie oprogramowania do majątku trwałego i stosowanie wobec niego odpisów amortyzacyjnych.