29 lutego 2024
Finanse 24 grudnia 2020

Ujmowanie w księgach telefonów komórkowych na raty

Kwestia ewidencjonowania środków trwałych, które mają niską wartość należy regulować w ramach polityki rachunkowości. Dotyczyć będzie to również telefonów, które nie kosztują więcej niż 3500 zł. Jak więc ewidencjonować kupno telefonu na raty, szczególnie gdy będzie się płacić wartość telefonu w ramach 13 raz z dodatkowym rachunkiem za usługi realizowane w okresie. Cała wartość telefonu to 1300 zł netto.

Oczywiście kwestia, że kupujemy na raty nie ma tutaj żadnego znaczenia i nie będzie wpływać na to jak dokonuje się księgowania. Ma to jedynie wpływ na to jak dokonywane są rozrachunki między kupującym a sprzedającym. W ramach konta rozrachunkowego z dostawcą przez okres spłaty pozostaje saldo nierozliczone wobec dostawcy i będzie się ono zmniejszać z każdą zapłaconą ratą. Gdy mamy przedmioty o niskiej jednostkowej wartości, które będą spełniać warunki nakreślone przez ustawę o rachunkowości możemy ale nie musimy ich zaliczać do środków trwałych. Decyzja będzie zależeć od tego jakie są obowiązki kierownika jednostki. Pojawia się w tym miejscu zasada istotności, która wymagać będzie również wyodrębnienia w rachunkowości wszystkich takich elementów, które mogą wpływać na to jak będzie oceniona sytuacja majątkowa i finansowa. Ustawa będzie określać jakie są kryteria rzeczowe oraz prawne składniki majątku, które zalicza się do środków trwałych. Nie ma jednak określonej dolnej granicy wartości. W związku z tym każda jednostka musi sama określać jak realizuje się rozliczenie środków trwałych o niskiej wartości, które nie mają ceny większej niż 3,5 tys zł. Jeśli ze względu na niską ceną nie mamy ewidencji bilansowej takich środków trwałych pojawia się kwestia ich używania i traktowania w taki sposób jakby były wykorzystywane na potrzeby własne i następnie odpisywać najlepiej pełne wartości, aby dało się do wrzucić w koszty. Polecamy: Samochód w firmie 2015 - multipakiet Jeśli chcemy zapewnić sobie kontrole nad użytkowaniem przedmiotów powinno się je także ujmować pozaksięgowo w ramach prowadzonej specjalnie ewidencji. Chodzi o to, by zapewnić sobie odpowiednią identyfikację wszystkich przedmiotów i miejsc, które są z tym związane. Jeśli mamy środki trwałe, które mają niską wartość jednostkową możemy oczywiście ustalać odpisy amortyzacyjne bądź też uproszczone umorzeniowe, które również zostają określone ustawą o rachunkowości.

Są to dwa sposoby wykonywania odpisów amortyzacyjnych niskiej wartości, które można oczywiście realizować równocześnie, jeśli jest taka możliwość przygotowana z zasady przez jednostki związane z rachunkowością, które są odpowiedzialne za realizowanie tych właśnie zadań.