18 kwietnia 2024
Finanse 14 maja 2020

Czy średnioroczny przebieg może mieć wpływ na amortyzację samochodu?

Konkretna sytuacja wygląda tak, że w firmie prowadzącej działalność dystrybucyjną wykorzystywane są samochody osobowe i bardzo często ich eksploatacja jest dość intensywna. Nie ma na nią wpływu to, w jakich warunkach przychodzi poruszać się po drogach kierowcom i bardzo często używa się ich też w trybie dwuzmianowym.

Powstaje pytanie, czy w związku z tym można podnieść stawkę amortyzacji? Tak, jeśli samochody są intensywnie wykorzystywane, jak najbardziej można podnieść stawkę amortyzacyjną. Roczny przebieg jest znakomitym miernikiem do udowodnienia realnego przyspieszenia amortyzacji. Przepisy przewidują taką możliwość w przypadku pojazdów, które wymagają specjalnej sprawności technicznej lub są wykorzystywane w warunkach bardziej dla nich szkodliwych niż przeciętne, na przykład właśnie w przypadku pokonywania przez nie większych odległości niż jest to w przeciętnym przypadku. Zwiększenie amortyzacji nie może mieć wartości dowolnej. Konieczne jest zastosowanie współczynnika określonego w art. 16i ust. 2 pkt 2 updop i przemnożenie go przez wskaźnik podstawowy dla pojazdu. Maksymalny współczynnik zwiększający to 1,4. Przepis domaga się dowodu na to, że samochody „używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych”. W praktyce trzeba wykazać, że zużycie zajdzie szybciej niż przewidywane w prawie 60 miesięcy dla warunków normalnych. Warto się w tym miejscu odnieść do istotnego dokumentu, jakim jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB5/423–89/14–2/MK). Potwierdzone jest tutaj, iż roczny przebieg można wykorzystać jako wyznacznik intensywności wykorzystania pojazdu. Jeśli tylko przedsiębiorca zadecyduje, że jego samochód jeździ więcej, niż inne w podobnych firmach i poza działalnością gospodarczą, będzie mógł wprowadzić powyższą zmianę do stopnia amortyzacji. Sam proces dowodzenia, że samochód osiąga wyższy przebieg od tego, co zazwyczaj notowane jest w przypadku podobnych pojazdów w praktyce, nie stanowi większego problemu. Wystarczy pozyskać wiarygodne dane statystyczne z rynku dotyczące rocznych przebiegów pojazdów i porównać je z własnymi statystykami. Dane tego typu są ogólnodostępne.

Prezentują je bardzo często różnego rodzaju czasopisma zajmujące się szeroko rozumianym rynkiem motoryzacyjnym, a także stanowią część najróżniejszych zestawień publikowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W praktyce nie zdarza się, by tego typu dane były kwestionowane przez organy skarbowe, jeśli tylko stopień zwiększenia współczynnika amortyzacji nie jest całkowicie niewspółmierny do zwiększonego przebiegu.