26 maja 2024
Finanse 15 października 2020

Korekta kosztów do sporządzenia sprawozdania

Najnowsze orzeczenia przygotowane przez NSA dają nadzieje, że odejdzie się w końcu od tych radykalnych podejść do przepisów podatkowych i kwestii rozliczeń. Możliwe, że wszelkie zmiany w przychodach i ich zmniejszenie czy zwiększenie nie będzie musiało być korygowane w stosunku do poprzednich lat.

Przepisy prawa bilansowego dają nam obecnie możliwości, które pozwalają w różny sposób korygować wyniki finansowe. Trzeba ustalić jak zdarzenia gospodarcze mają wpływ na kwestię rozliczeń. Niekiedy może dochodzić do zwrotów towarów i wtedy pojawia się kwestia obowiązkowego korygowania tych elementów. Trzeba również ustalić czy dane sprawozdanie już istnieje czy jeszcze nie. Jeśli jest już przygotowane trzeba sprawdzić czy właściwe organy go zatwierdziły. Dalej dopiero można zająć się dalszą analizą tych istotnych kwestii. Istotną sprawą będzie zwracanie uwagi na to jakie elementy wpłynęły na kwestię związane z tym, że nastąpiło zmniejszenie bądź też nagłe zwiększenie dochodów. W tym względzie trzeba dopasowywać skonta, dzięki którym będzie można otrzymać możliwie najlepszą forę korygowania, która nie będzie nam sprawiać zbyt wielu problemów. Jednocześnie trzeba oczywiście zwracać uwagę na kwestie związane z przepisami ustawy o rachunkowości. Jeśli nie złoży się sprawozdania finansowego można się narazić na wykreślenie z KRS. Jeśli zmiany następują już dopiero po danym okresie i zamknięciu sprawozdania trzeba oczywiście wziąć pod uwagę w kolejnym okresie. Trzeba analizować również istotność tych działań i zmian, które następują. Takie sytuacje związane z różnymi odliczeniami mogą się pojawiać rzadko, jednak trzeba na nie zwracać uwagę i prowadzić księgi rozliczeń z odpowiednią starannością. Tą kwestią zajmują się także sądy a w szczególności NSA, w którym pojawił się wyrok dający nadzieje na to, że nieco się to zmieni. W nowych wyrokach NSA zwraca uwagę na to, że nie można się zgadzać ze stanowiskiem organów podatkowych, które nie mogą narzucać dokonania tego rozliczenia we wcześniejszym okresie. Nowe stanowiska przygotowane przez Naczelny Sąd Administracyjny dają nadzieje przedsiębiorcom, że pojawi się łatwiejsza kwestia realizowania różnego rodzaju rozliczeń. Między innymi właśnie dlatego warto zwracać uwagę na wyroku NSA, by skorzystać z tego, że stają się one korzystniejsze dla przedsiębiorców. W wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny zwraca uwagę na to, że rozwiązania stosowane przez organy podatkowe są niekorzystne i również działania realizowane przez ministra finansów nie mogą być uznane za rozwiązanie odpowiednie. Prawdopodobnie te wyroki rzeczywiście są pewną szansą na zmianę, dzięki której nastąpi większy porządek w ramach kwestii korygowania ksiąg rozchodów i przychodów. Rodzaje kosztów w układzie rodzajowym Poszczególne wyroki odnoszą się oczywiście o indywidualnych spraw tak jak interpretacje, które odnoszą się do tego co było wcześniej. Rośnie jednak liczba takich wyroków, które sądzą na korzyść podatnika i będzie to sygnał, że postępowania organów podatkowych są niewłaściwe. Dlatego można mieć nadzieje, że przepisy są zmienią i będą korzystniejsze w sposób ogólny dla podatników w ciągu najbliższych lat.

Warunki do spełnienia aby w ogóle można było dokonać zmiany sprawozdania finansowego za poprzedni rok:

- w momencie, gdy nie ma jeszcze jego zatwierdzenia

- gdy zdarzenia korygujące są istotne dla tego, by zaprezentować rzeczywiście wierny i rzetelny obraz działalności

- jeśli dało się przewidzieć skutki, które mogą się wiązać z takim zdarzeniem pierwotnym, że korygowanie stanie się konieczne.

Wszystkie wspomniane warunki powinny być rozpatrywane łącznie. Gdy nie będą one spełnione zmniejszenie kosztów czy przychodów powinno być wykonane w okresie, gdy ten rabat był udzielany.