28 września 2023
Finanse 22 maja 2020

Ujmowanie w księgach obniżek cen sprzedaży

W każdej spółce co jakiś czas dochodzi do przeceny towarów, co najczęściej wiąże się z tym, że kończy się na nie sezon. Jak w związku z tym zająć się księgowaniem takich obniżek? Wiele osób zastanawia się, w ogóle w którym momencie dokonywać przeceny w rozliczeniu, czy już przy sprzedaży towaru czy wcześniej.

Obowiązek ujęcia obniżki w księgach rachunkowych pojawia się w momencie, gdy cena ma być niższa niż cena nabyciu bądź też gdy towary są w cenach ewidencyjnych na poziomie sprzedaży i trzeba odpowiednio wyrównać pojawiające się odchylenia. Zazwyczaj obniżenie cen to sposób na to, by odpowiedzieć na ogóle oczekiwania klientów. nie zawsze trzeba jednak tą obniżkę wpisywać do ksiąg rachunkowych. Jeśli ewidencjonowanie towarów jest realizowane w cenach nabycia trzeba również porównać ceny sprzedaży z tym co było w wartościach historycznych. Rozliczenie zakupu w księgach rachunkowych W momencie, gdy na sprzedawanym towarze będzie nadal marża nie będzie się pojawiała konieczność ujmowania tego zmniejszenia. Obniżka nie jest wtedy księgowana. Natomiast jeśli jednostka będzie dokonywać obniżki ceny na poziom mniejszy niż ceny historyczne to trzeba odpowiednio ująć to w tworzonych aktualizacyjnych wpisach. W ustawie o rachunkowości nie mamy informacji jak się to odbywa na gruncie technicznym. Jest tutaj najczęściej wykorzystywane do tego osobne konto. Odpisy aktualizujące wartość składników obrotowych wynikają z wyceny według sprzedaży netto zamiast tych cen, które były w dniu nabycia czy kosztów wytworzenia. Liczy się tu kwestia kosztów operacyjnych,. Jednak istnieją również sytuacje, w których dokonana obniżka będzie wiązać się z koniecznymi wpisami do księgi rachunkowej, nawet jeśli cena nie spadnie poniżej ceny nabycia. Taka sytuacja pojawia się w momencie, gdy jednostka stara się stosować do ewidencji stałe ceny na poziomie cen sprzedaży. W takim przypadku obniżka wiąże się z korygowaniem odchyleń, które będą się pojawiały przy stosowaniu cen ewidencyjnych. Remont czy ulepszenie środka trwałego – różnice podatkowe i ewidencja księgowa Jako pozostałe koszty operacyjne wpisuje się wszelkie odpisy aktualizujące w ramach zysków i strat i są one tak prezentowane. Odpisy tego rodzaju nie mają wartości odpisów aktualizujących i nie są to również koszty przychodów. Można jednak zaliczyć to do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy mamy datę sprzedaży danych towarów według cen na jakich się je nabywało.

W przypadku, gdy mamy zobowiązane do podania sprawozdań jednostki biegły rewident musi sprawdzić jak to wszystko będzie się prezentować w ramach sprawozdania finansowego oraz odroczonego podatku dochodowego. Sprawa wymaga więc przede wszystkim dobrej znajomości ustawy o rachunkowości, która może być elementem decydującym o tym, czy uda się sprawnie i skutecznie przeprowadzić takie rozliczenia i odpisy.